Yhtiön tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Eurotilat Oy kerää ja käsittelee käyttäjiä koskevia henkilötietoja ja muita tietoja toimiessaan EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksessa määriteltynä rekisterinpitäjänä.

1. Käsittelemämme henkilötiedot ja käsittelytarkoitukset

Keräämme ja käsittelemme seuraavia sinua koskevia henkilötietoja:

A) Yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja lähettämäsi kyselyn sisältö, kun lähetät meille sähköpostia tai lähetät yhteydenoton verkkosivujemme kautta;

B) Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus, pankkitiedot ja esittämäsi pyynnöt, kun teet sopimuksen kanssamme.

Käytämme verkkosivujen käytön tai sopimuksen tekemisen yhteydessä keräämiämme asiakkaitamme koskevia henkilötietoja asiakkaisiimme kohdistuvat velvollisuutemme.

2. Kolmannet tahot

• Henkilötietojen siirtäminen / Siirrot palveluntarjoajille

Eurotilat Oy voi hankkia tiettyjä palveluita ulkoisilta palveluntarjoajilta, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä Eurotilat Oy:n puolesta. Näitä palveluntarjoajia voivat muun muassa olla verkkosivuihin, markkinointiin tai IT-tukeen liittyvien palveluiden tarjoajat. Ulkoiset palveluntarjoajat voivat tarkastella ja/tai käsitellä sinua koskevia henkilötietoja tarjotessaan Eurotilat Oy:lle palveluita.

Pyydämme kyseisiä ulkoisia palveluntarjoajia noudattamaan tietosuojamenettelyitä varmistaaksemme asiakkaitamme koskevien henkilötietojen tietosuojan ja tietoturvan.

• Muut vastaanottajat

Pelican Self Storage voi siirtää henkilötietoja poliisille, viranomaisille, oikeudellisille neuvonantajille, ulkoisille konsulteille tai liiketoimintakumppaneilleen soveltuvan tietosuojalainsäädännön sallimalla tavalla. Mikäli Eurotilat Oy sulautuu toiseen yritykseen tai hankkii toisen yrityksen liiketoiminnan tai sen osan, henkilötietoja voidaan siirtää sellaisille kolmansille tahoille, jotka ovat osapuolena tällaisessa sulautumisessa tai liiketoiminnan hankinnassa.

3. Käsittelyn oikeusperusteet

Voimme käsitellä sinua koskevia henkilötietoja seuraavilla oikeusperusteilla:

• Olet antanut suostumuksesi sille, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään yhtä tai useampaa tarkoitusta varten;

• Meidän tulee käsitellä sinua koskevia henkilötietoja täyttääksemme kanssasi tekemämme sopimuksen tai tehdäksemme pyynnöstäsi valmistelevia toimenpiteitä ennen kuin teemme kanssasi sopimuksen;

• Meidän tulee käsitellä sinua koskevia henkilötietoja toimiaksemme meihin kohdistuvan lakisääteisen velvollisuuden mukaisesti;

• Meidän tulee käsitellä sinua koskevia henkilötietoja, jotta voimme suojella sinun elintärkeää etuasi tai muun luonnollisen henkilön elintärkeää etua;

• Meidän tulee käsitellä sinua koskevia henkilötietoja oikeutetun etumme toteuttamiseksi tai kolmannen tahon oikeutetun edun toteuttamiseksi, mikäli sinun etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi, jotka edellyttävät sinua koskevien henkilötietojen suojaamista (erityisesti jos olet alaikäinen), eivät estä niiden käsittelyä tähän tarkoitukseen.

• Muut henkilötietojen käsittelyyn soveltuvat oikeusperusteet, kuten erityisesti EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntö.

Joissain tapauksissa sinun tulee luovuttaa henkilötietojasi lakisääteisen tai sopimukseen perustuvan velvollisuuden noudattamiseksi tai jos haluat tehdä sopimuksen kanssamme tai saada hankkimasi tuotteet/palvelut. Voit luovuttaa sinua koskevia henkilötietoja myös vapaaehtoisesti.

Emme välttämättä voi esimerkiksi toimittaa tiettyjä tuotteita tai palveluita, jos et luovuta meille henkilötietojasi. Sinulle ei kuitenkaan aiheudu oikeudellisia seuraamuksia siitä, että päätät olla luovuttamatta sinua koskevia henkilötietoja, jollei muuta ole mainittu.

4. Mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit käyttää niitä?

Jos olet antanut suostumuksesi siihen, että voimme kerätä, käsitellä ja käyttää sinua koskevia henkilötietoja tiettyihin tarkoituksiin, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa siten, että suostumuksesi peruuttaminen koskee henkilötietojesi keräämistä, käsittelyä ja käyttöä näihin tarkoituksiin tulevaisuudessa. Voit lisäksi vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käyttämistä markkinointitarkoituksiin ilman, että tästä aiheutuu sinulle lisäkustannuksia tavanomaisten siirtokustannusten lisäksi.

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla saattaa olla oikeus (i) pyytää saada tarkistaa sinua koskevat henkilötiedot, (ii) pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisemista, (iii) pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista, (iv) pyytää meitä rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelemistä, (v) pyytää henkilötietojen siirtämistä ja (vi) vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä (mukaan lukien oikeus vastustaa niiden käsittelyä profilointitarkoituksissa; lisäksi sinulla on muita automaattiseen päätöksentekoon liittyviä oikeuksia).

Voit ottaa meihin yhteyttä alla kohdassa 7 (Yhteystiedot) mainitussa osoitteessa, jos haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia.

Sinulla on lisäksi oikeus toimittaa valitus toimivaltaiselle tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle.

5. Kuinka kauan säilytämme sinua koskevia henkilötietoja?

Säilytämme sinua koskevia henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista toimittaaksemme sinulle hankkimasi tuotteet ja palvelut. Sopimussuhteemme päätyttyä joko tuhoamme sinua koskevat henkilötiedot, jollei lakisääteisistä säilytysvelvollisuuksistamme muuta johdu (esimerkiksi tietojen säilyttäminen verotusta varten). Soveltuva lainsäädäntö saattaa edellyttää sitä, että säilytämme tiettyjä sinua koskevia henkilötietoja kymmenen vuoden ajan soveltuvan verovuoden jälkeen. Saatamme lisäksi säilyttää sinua koskevia henkilötietoja sopimussuhteemme päättymisen jälkeen siinä tapauksessa, että sinua koskevia henkilötietoja tarvitaan muun soveltuvan lainsäädännön noudattamiseksi tai jos tarvitsemme sinua koskevia henkilötietoja oikeudellisen vaatimuksen esittämiseksi tai puolustamiseksi tai oikeudellisen vaatimuksen käsittelyn aikana ainoastaan tarpeen mukaan. Rajoitamme sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn sopimussuhteemme päätyttyä ainoastaan näihin rajattuihin tarkoituksiin siinä määrin kuin se on mahdollista.

7. Yhteystiedot

Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessa info (at) eurotilat.fi, jos sinulla on jotain kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta.

8. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaselosteeseen tehdyt muutokset astuvat voimaan sinä päivänä, kun ne julkaistaan, tai soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.